دیار من... با سلام خدمت شما بازدید کنندگان گرامی: اینجانب علی اکبر مرادی حقیقی این وبلاگ رادر تاریخ 1392/07/21 بنا نهاده ام...تا یاد و خاطره و قدمت حسن آباد ماندگار شود ... خوشحال میشم با نظرات و پیشنهادهایتان در هرچه بهتر شدن وبلاگ کمکم کنید.... **علی یارتان*** آدرس ایمیل : homvelayati@chmail.ir http://ha-abad92.mihanblog.com 2020-08-15T05:01:45+01:00 text/html 2020-08-05T18:41:41+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی باران تابستانی http://ha-abad92.mihanblog.com/post/534 <div><img src="http://s10.picofile.com/file/8404946634/Picto_1596473224577.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>بارش رحمت الهی <br></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>10مرداد1399<br></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><img src="http://s10.picofile.com/file/8404946650/Picto_1596473269124.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><img src="http://s11.picofile.com/file/8404946668/Picto_1596473334357.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></b></font></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s11.picofile.com/file/8404946676/Picto_1596473366807.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s10.picofile.com/file/8404946692/Picto_1596473303719.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://s11.picofile.com/file/8404946742/Picto_1596473059452.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s11.picofile.com/file/8404946742/Picto_1596473059452.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s10.picofile.com/file/8404946750/Picto_1596473025483.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s10.picofile.com/file/8404946768/Picto_1596473135348.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s10.picofile.com/file/8404946792/Picto_1596473097106.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s11.picofile.com/file/8404946800/Picto_1596473388028.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div> text/html 2020-07-22T09:18:18+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی درگذشت حاج محمد رضا مطلبی http://ha-abad92.mihanblog.com/post/533 <div><img src="http://s13.picofile.com/file/8403638176/IMG_20200722_133404_147.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><font class="text4"><font size="4" face="Mihan-Nassim">.http://ha-abad92.mihanblog.com/post/category/11</font></font></div><div><font class="text4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></font></div><div><font class="text4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><img src="http://s13.picofile.com/file/8403638234/41.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></font></div><font size="3">مرحوم حاج محمدرضا مطلبی همراه با دوستان در دهه شصت در پیغمبران سمنان<br></font><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">روحش شاد و یادش گرامی</font><br></div> text/html 2020-07-03T12:14:43+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی حضور جناب دکتر عباس گلرو در بین مردم روستای حسن اباد http://ha-abad92.mihanblog.com/post/532 <div><img src="http://s13.picofile.com/file/8401818476/IMG_20200701_192744_885.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold">بررسی مشکلات روستا با حضور&nbsp; سید عباس دانایی فرماندار&nbsp; و&nbsp; عباس گلرو نماینده سمنان </font><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s13.picofile.com/file/8401818484/IMG_20200701_192741_511.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s13.picofile.com/file/8401818500/IMG_20200701_192727_665.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s13.picofile.com/file/8401818518/IMG_20200701_192725_095.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s12.picofile.com/file/8401818526/IMG_20200701_192734_841.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s13.picofile.com/file/8401818576/IMG_20200701_192708_270.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><br> text/html 2020-05-28T10:58:21+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی اعضای شورا خداقوت http://ha-abad92.mihanblog.com/post/531 <div align="center"><font size="4">باید یه تشکر ویژه داشته باشیم از اعضای شورای&nbsp; روستا<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8398465118/IMG_20200528_152414_063.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8398465126/IMG_20200421_150504_685.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s12.picofile.com/file/8398465168/IMG_20200524_144437_048.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s12.picofile.com/file/8398465218/IMG_20200528_152454_106.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s12.picofile.com/file/8398465242/IMG_20200528_152422_502.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s12.picofile.com/file/8398465268/IMG_20200528_152427_026.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font size="4"></font></div> text/html 2020-05-28T10:56:58+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی عید فطر http://ha-abad92.mihanblog.com/post/530 <div align="center"><font size="5">عید فطر ضیافتی است برای پایان این میهمانی<br>عید فطر پاداش افطارهای خالصانه و بجاست<br>عید فطر قبولی انفاقهای به قصد قربت است<br>عید فطر پایان نامه دوره ایثار و گذشت است <br></font></div><div align="center"><font size="5"><img src="http://s12.picofile.com/file/8398464750/IMG_20200525_105130_644.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s12.picofile.com/file/8398464768/IMG_20200525_105131_923.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font size="5"></font></div> text/html 2020-05-28T10:51:11+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی روزهای بهاری http://ha-abad92.mihanblog.com/post/529 <div align="center"> <font size="5">مرور روزهای بهاری که گذشت .....</font></div><div align="center"><font size="5"><br></font></div><div align="center"><font size="5"><img src="http://s13.picofile.com/file/8398464326/IMG_20200421_150429_388_1_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8398464334/IMG_20200421_150437_253.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8398464342/IMG_20200421_150444_684_1_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8398464350/IMG_20200421_150448_813_1_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s12.picofile.com/file/8398464368/IMG_20200421_150502_898.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font size="5"></font></div> text/html 2020-05-25T10:10:17+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی بارش باران بهاری http://ha-abad92.mihanblog.com/post/528 <div align="center"> <b><font size="5">بارش باران بهاری در اخرین روز از ماه اردیبهشت</font></b></div><div align="center"><b><font size="5"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="5"><img src="http://s12.picofile.com/file/8398172276/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B5%DB%B1%DB%B9_%DB%B1%DB%B8%DB%B5%DB%B4%DB%B0%DB%B1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s12.picofile.com/file/8398172318/IMG_20200524_144419_998.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s12.picofile.com/file/8398172334/IMG_20200524_144427_931.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s12.picofile.com/file/8398172384/IMG_20200524_144422_378.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><b><font size="5"></font></b></div> text/html 2020-05-19T09:57:22+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی مراسم شب نوزدهم و بیست یکم ماه رمضان http://ha-abad92.mihanblog.com/post/527 <div align="center"> <font size="6">1399</font></div><div align="center"><font size="6"><img src="http://s13.picofile.com/file/8397626026/2020_05_14_21_54_41.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8397626034/2020_05_14_21_54_49.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s12.picofile.com/file/8397626068/2020_05_14_22_34_59.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8397626076/2020_05_14_22_35_29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8397626084/2020_05_14_22_35_39.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s12.picofile.com/file/8397626092/2020_05_14_22_35_46.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s12.picofile.com/file/8397626100/2020_05_14_22_35_53.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8397626126/2020_05_14_22_36_10.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s12.picofile.com/file/8397626284/2020_05_14_22_36_23.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8397626318/2020_05_14_22_36_35.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8397626342/2020_05_14_22_36_52.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8397626376/2020_05_14_23_07_31.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8397626400/2020_05_14_23_07_38.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8397626434/2020_05_14_23_07_52.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s12.picofile.com/file/8397626468/2020_05_14_23_08_04.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s12.picofile.com/file/8397626518/2020_05_14_23_08_27.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8397626542/2020_05_14_23_08_39.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s12.picofile.com/file/8397626476/2020_05_14_23_08_15.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8397626568/2020_05_14_23_08_50.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s12.picofile.com/file/8397626576/2020_05_15_00_15_01.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8397627176/2020_05_14_23_08_50.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s12.picofile.com/file/8397627226/2020_05_15_00_15_28.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8397627250/2020_05_15_01_02_52.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8397627292/2020_05_15_01_03_21.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8397627326/2020_05_15_01_03_34.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8397627368/2020_05_15_01_03_45.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8397627384/2020_05_15_01_03_54.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s12.picofile.com/file/8397627400/2020_05_15_01_04_02.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8397627434/2020_05_15_01_04_09.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b>مراسم احیای در شب هایی که تمام مناسک متأثر از شیوع کووید ۱۹ است، برگزار شد </b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8397627768/2020_05_16_22_49_28.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s12.picofile.com/file/8397627826/2020_05_16_22_49_59.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8397627868/2020_05_16_23_56_24.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8397627892/2020_05_16_23_56_46.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s12.picofile.com/file/8397627968/2020_05_16_23_56_35.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8397628026/2020_05_16_23_57_10.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8397628050/2020_05_16_23_57_15.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s12.picofile.com/file/8397628076/2020_05_16_23_57_26.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://s12.picofile.com/file/8397628092/2020_05_16_23_57_42.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s12.picofile.com/file/8397628100/2020_05_17_00_53_55.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s12.picofile.com/file/8397628134/2020_05_17_00_54_03.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8397628150/2020_05_17_00_54_14.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8397628184/2020_05_17_00_54_29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8397628234/2020_05_17_00_54_54.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-04-06T19:12:02+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی اعیاد شعبانیه http://ha-abad92.mihanblog.com/post/526 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"> سه گل روئیده اندر باغ احساس<br> گل سوسن گل لاله گل یاس<br> گل اول که ماه عالمین است<br> عزیز فاطمه نامش حسین است<br> گل دوم نگر غرق است درفضل<br> امیر مرتضی نامش اباالفضل<br> گل سوم گل میعاد است<br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"> امام چهارمین سجاد است</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><img src="http://s10.picofile.com/file/8393304826/IMG_20200330_121840_431.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s11.picofile.com/file/8393305076/IMG_20200330_121838_756.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"> <font size="3" face="Mihan-Yekan">میلاد بزرگ سالار شهیدان، حسین فاطمه؛ علمدار کربلا، ابوالفضل العباس و حضرت امام زین العابدین بر همه عاشقان مبارک باد.</font></div><div align="center"><img src="http://s10.picofile.com/file/8393305100/IMG_20200330_121836_012.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s10.picofile.com/file/8393305134/IMG_20200330_121836_877.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font size="3" face="Mihan-IransansLight"></font></div> text/html 2020-04-06T19:05:12+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی اسفالت بلوار امام حسین ع حسن اباد http://ha-abad92.mihanblog.com/post/525 <div><img src="http://s10.picofile.com/file/8393303992/IMG_20200330_121829_017.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s10.picofile.com/file/8393304018/IMG_20200330_121830_702.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><img src="http://s11.picofile.com/file/8393304042/IMG_20200330_121831_846.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s10.picofile.com/file/8393304050/IMG_20200330_121833_587.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak"><b>دست مریزاد و خسته نباشید به دهیار حسن آباد</b></font><br></div><br> text/html 2020-04-06T18:51:18+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی نوروز 1399 http://ha-abad92.mihanblog.com/post/524 <p class="tcr" align="center"><font face="impact"><b><font size="3"><img src="http://s11.picofile.com/file/8393304484/IMG_20200330_121827_482.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></b></font></p><p class="tcr" align="center"><font face="impact"><b><font size="3"><br></font></b></font></p><p class="tcr" align="center"><font face="impact"><b><font size="3">یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار&nbsp;</font></b></font></p><p class="tcr" align="center"><font face="impact"><b><font size="3">یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال&nbsp;</font></b></font></p><p class="tcr" align="center"><font face="impact"><b><font size="3">حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی&nbsp;</font></b></font></p><p class="tcr" align="center"><font face="impact"><b><font size="3">و تجدید حیات طبیعت می باشد را به تمامی عزیزان تبریک و</font></b></font></p><p class="tcr" align="center"><font face="impact"><b><font size="3">تهنیت عرض کرده و سالی سرشار از برکت و معنویت را از درگاه&nbsp;</font></b></font></p><p class="tcr" align="center"><font face="impact"><b><font size="3">خداوند متعال و سبحان برای شما عزیزان مسئلت داری <br></font></b></font></p><p class="tcr" align="center"><font face="impact"><b><font size="3"><img src="http://s10.picofile.com/file/8393303692/IMG_20200330_121844_015.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></b></font></p><p class="tcr" align="center"><br></p><p class="tcr" align="center"><br></p><p class="tcr" align="center"><img src="http://s10.picofile.com/file/8393303700/IMG_20200330_121842_515.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><p class="tcr" align="center"><img src="http://s10.picofile.com/file/8393303700/IMG_20200330_121842_515.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font face="impact"><b><font size="3"></font></b></font></p> text/html 2020-02-14T08:35:18+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی جشن انقلاب 1398 http://ha-abad92.mihanblog.com/post/523 <div><b><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif">به تاریخ&nbsp;&nbsp; 1398/11/21 <br></font></b></div><div><b><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></b></div><div><b><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif">&nbsp;نماز مغرب و عشا با حضور مردم و مسئولین<br></font></b></div><div><b><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><img src="http://s6.picofile.com/file/8388149318/2020_02_10_18_05_31.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></b></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8388149326/2020_02_10_18_05_53.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8388149342/2020_02_10_18_06_05.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div align="center"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif">آغاز برنامه تلاوت قرآن با صدای آقای جندقی</font></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8388149626/2020_02_10_18_28_19.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><font size="4">خیر مقدم توسط رییس شورا اسلامی و درخواست خواسته ها</font></div><div align="center"><font size="4"><img src="http://s7.picofile.com/file/8388149642/2020_02_10_18_46_38.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4">حضور اهالی و مسئولیین</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8388149850/2020_02_10_18_26_30.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8388149876/2020_02_10_18_26_55.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8388149918/2020_02_10_18_27_14.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8388149926/2020_02_10_18_27_42.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8388149942/2020_02_10_18_27_24.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4">صحبت های آقای حمزه</font></div><div align="center"><font size="4">پدر شهید حمزه</font><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8388150376/2020_02_10_18_58_05.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><font size="4">گزارش عملکرد بخشدار مرکزی توسط بخشدار</font></div><div align="center"><font size="4"><br></font></div><div align="center"><font size="4"><img src="http://s7.picofile.com/file/8388150384/2020_02_10_19_40_06.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><font size="4"></font></div></div><div align="center"><font size="4">اجرای سرود توسط نوجوانان روستا</font></div><div align="center"><font size="4"><img src="http://s6.picofile.com/file/8388150392/2020_02_10_19_26_55.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8388150418/2020_02_10_19_28_47.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="5">اجرای دکلمه توسط خانم مرادی حقیقی</font></div><div align="center"><font size="5"><br></font></div><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8388151092/2020_02_10_19_48_20.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4">گزارش فعالیت دهداری توسط دهدار محترم</font></div><div align="center"><font size="4"><br></font></div><div align="center"><font size="4"><img src="http://s6.picofile.com/file/8388151234/2020_02_10_19_50_17.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4">&nbsp;و پذیرایی<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8388151326/2020_02_10_19_50_30.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8388151400/2020_02_10_19_51_03.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8388151434/2020_02_10_19_51_23.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8388151450/2020_02_10_19_52_00.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3">پاسخگویی مسئولین به سوالات مطرح شده</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8388151526/2020_02_10_20_01_56.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4">اهدای جوایز&nbsp; به برندگان مسابقات ورزشی</font></div><div align="center"><font size="4"><br></font></div><div align="center"><font size="4"><img src="http://s7.picofile.com/file/8388151634/2020_02_10_20_49_03.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://s7.picofile.com/file/8388151642/2020_02_10_20_52_09.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8388151968/2020_02_10_20_52_23.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4">ودر پایان تقدیر از امام جماعت روستا</font></div><div align="center"><font size="4"><img src="http://s7.picofile.com/file/8388151734/2020_02_10_20_52_34.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><font size="4"><br></font></div><div align="center"><font size="4"><img src="http://s6.picofile.com/file/8388151750/2020_02_10_20_53_08.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="center"><font size="4"></font></div><div><br></div> text/html 2020-02-07T07:30:26+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی گل وگیاه کسری http://ha-abad92.mihanblog.com/post/522 <div><img src="http://s7.picofile.com/file/8387395092/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B1%DB%B2%DB%B4_%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B9%DB%B0%DB%B8.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8387395100/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B1%DB%B2%DB%B4_%DB%B1%DB%B2%DB%B1%DB%B2%DB%B1%DB%B7.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s7.picofile.com/file/8387395118/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B1%DB%B2%DB%B4_%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B9%DB%B3%DB%B9.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8387395142/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B1%DB%B2%DB%B4_%DB%B1%DB%B2%DB%B1%DB%B2%DB%B3%DB%B1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>و مدیریت با اخلاق و خوش ذوق گلخانه</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b><img src="http://s6.picofile.com/file/8387395176/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B1%DB%B2%DB%B4_%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B8%DB%B2%DB%B4.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></b></font></div><br> text/html 2020-01-08T05:58:09+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی شهادت سردار سرافراز حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد. http://ha-abad92.mihanblog.com/post/520 <div align="center"><img alt="Image result for حاج قاسم&quot;" class="n3VNCb" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Qasem_Soleimani_with_Zolfaghar_Order.jpg/1200px-Qasem_Soleimani_with_Zolfaghar_Order.jpg" data-noaft="1" style="width: 283.333px; height: 425px; margin: 0px;"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" color="#990000"><b>شهادت شهید والامقام سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی را به تمام هم ولایتی های&nbsp; عزیز تسلیت عرض می نماییم</b></font></div> text/html 2020-01-07T14:46:27+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی در حاشیه پاییز حسن آباد http://ha-abad92.mihanblog.com/post/519 <div><br></div><div><img src="http://s7.picofile.com/file/8384255776/IMG_20200105_231053_831.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8384255784/IMG_20200105_231050_378.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8384255792/IMG_20200105_231047_271.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8384255800/IMG_20191224_081754_945.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><br>