دیار من... با سلام خدمت شما بازدید کنندگان گرامی: اینجانب علی اکبر مرادی حقیقی این وبلاگ رادر تاریخ 21/07/92 بنا نهاده ام...تا یاد و خاطره و قدمت حسن آباد ماندگار شود ... خوشحال میشم با نظرات و پیشنهادهایتان در هرچه بهتر شدن وبلاگ کمکم کنید.... **علی یارتان*** آدرس ایمیل : homvelayati@chmail.ir http://ha-abad92.mihanblog.com 2017-10-17T04:37:34+01:00 text/html 2017-10-16T16:07:53+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی درگذشت مرحوم کربلایی امیر مرادی حقیقی http://ha-abad92.mihanblog.com/post/372 <img src="http://s8.picofile.com/file/8309246668/IMG_20171016_191931.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2017-10-15T09:26:13+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی طلوع زیبای افتاب روستا http://ha-abad92.mihanblog.com/post/371 <div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8309125584/ghfgujtyiyuj.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(85, 85, 85);"><font size="5"><br></font></span></div> text/html 2017-10-15T06:46:03+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی پخت حلیم... http://ha-abad92.mihanblog.com/post/369 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309112134/323.jpg" alt=""> <div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309112142/54.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309112176/32.jpg" alt=""></div> text/html 2017-10-12T08:29:19+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی عزاداری روز نهم محرم 1396 http://ha-abad92.mihanblog.com/post/368 <div style="text-align: center;"><font size="6" color="#006600">بی سر و سامان توام یا حسین(ع)</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308868268/_j.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308868276/11yty.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308868300/hjjh.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308868342/11212.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308868368/1111.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308868376/iyuyu.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308868400/oio.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308868442/poo.jpg" alt=""></div> text/html 2017-10-12T08:04:21+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی یا حسین(ع) http://ha-abad92.mihanblog.com/post/367 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(44, 47, 52); font-family: yekan;"><font size="4">یا حـسـین غریب مادر تویی ارباب دل من</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(44, 47, 52); font-family: yekan;"><font size="4"><br></font></span></div><span style="color: rgb(44, 47, 52); font-family: yekan;"><div style="text-align: center;"><font size="4">یه گوشه چشم تو بسه واسه حل مشکل من</font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308866084/3233232.jpg" alt="" style="font-family: tahoma;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308866100/xxxcc.jpg" alt=""></div></span> text/html 2017-10-11T18:30:07+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی عزاداری روز نهم محرم http://ha-abad92.mihanblog.com/post/366 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308828818/121.jpg" alt=""> <div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308828876/323.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308828926/352.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308829618/32625632.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308828942/525.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308829568/3253.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308829484/00000.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308829692/2202.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308829518/00000000.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308829534/3200.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308829650/2222.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2017-10-10T09:25:00+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی روز نهم ماه محرم 1396 http://ha-abad92.mihanblog.com/post/365 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308693850/11.jpg" alt=""> <div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308693876/12.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308693892/13.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308693918/14.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">__غذای نذری روز نهم__</font></div> text/html 2017-10-08T09:46:45+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی شور حسینی http://ha-abad92.mihanblog.com/post/364 <div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(247, 251, 231); color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><font size="5">این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(247, 251, 231); color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><font size="5"><br></font></span></div><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(247, 251, 231);"><div style="text-align: center;"><font size="5">این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">روز هشتم محرم _حسن آباد</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308518276/photo_2017_10_02_09_37_51.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308518292/photo_2017_10_02_09_38_00.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308518300/photo_2017_10_02_09_38_04.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308518318/photo_2017_10_02_09_38_07.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308518334/photo_2017_10_02_09_38_11.jpg" alt=""></div></span> text/html 2017-10-04T07:53:54+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی روز هشتم محرم سال 1439(1396) http://ha-abad92.mihanblog.com/post/363 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308151568/1.jpg" alt=""> <div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308151600/2.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308151634/3.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308151684/4.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308151700/5.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308151726/6.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308151742/7.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308151750/8.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308151776/9.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308151800/10.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308151826/11.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308151892/13.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308151926/14.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div>________________________________________________________________________________________________________________</div><div style="text-align: center;"><font size="4">غروب روز هشتم _حسینیه دلازیان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308151934/15.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308151842/12.jpg" alt=""></div> text/html 2017-10-04T07:03:07+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی پخت ته چین حسن آبادی ... http://ha-abad92.mihanblog.com/post/362 <font size="5">روز هشتم و نهم محرم مردم روستا در حال پخت ته چین هستند برای پذیرایی از عزاداران حسینی...</font><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308146168/ddddaqqaqa.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308146184/dddddddddddddd.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308146192/21212.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308146226/fffff.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308146234/ffffffse.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308146250/ffffwwww.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308146292/Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B0_%DB%B0%DB%B2_%DB%B1%DB%B1_%DB%B4%DB%B2_%DB%B0%DB%B6.png" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308146300/Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B0_%DB%B0%DB%B2_%DB%B1%DB%B1_%DB%B4%DB%B1_%DB%B5%DB%B9.png" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308146318/qqqqq.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308146334/photo_2017_10_02_13_26_21.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308146342/photo_2017_10_02_12_01_48.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2017-10-03T07:40:58+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی آیین طوق گردانی روز 8محرم 1439 http://ha-abad92.mihanblog.com/post/361 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308056492/2.jpg" alt=""> <div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308056518/4.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308056534/3.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308056568/1.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308056576/5.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308056600/45.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308056618/8.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308056642/85.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308056676/3232323.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308056700/45112.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308056726/32323.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308056750/23623.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308056784/1323213641.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308056818/11321231.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308056850/21231321231.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308056892/6556565.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308056918/16551635132.jpg" alt=""></div> text/html 2017-09-25T08:48:13+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی آیین برپایی خیمه امام حسین*ع* http://ha-abad92.mihanblog.com/post/360 <div style="text-align: center;"><b><font size="5">[https://www.aparat.com/v/pEg7Q]</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5">کد فیلم اپلود شده در اپارات با مشکل روبرو شده لطفا جهت</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5">&nbsp;مشاهده فیلم های محرم حسن آباد به ادرس زیر مراجعه کنید</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5">https://www.aparat.com/diyare_man</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5">آیین برپایی خیمه امام حسین*ع*30شهریور ماه 1396&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-09-23T07:25:58+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی اینستاگرام دیار من... http://ha-abad92.mihanblog.com/post/358 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://balayekhat.ir/wp-content/uploads/2016/07/instagram-logo-300x225.jpg" alt="Image result for ‫عکس ارم اینستا‬‎"></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Koodak">آدرس اینستاگرام دیار من..</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="georgia, times new roman, times, serif">diyare_man</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-09-23T06:51:12+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی مراسم چهاردهمین یادواره شهدای روستای حسن اباد http://ha-abad92.mihanblog.com/post/357 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8307194468/3232323232.jpg" alt=""> <div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8307194492/25222.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8307194592/DSC02494.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8307194618/32315.jpg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8307194626/323232323.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8307194650/852.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8307194676/30.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8307194800/323232.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8307194684/320.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8307194700/3232.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8307194734/02.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8307194750/3233333.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2017-09-22T15:41:26+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی مراسم برپایی خیمه سال1396 http://ha-abad92.mihanblog.com/post/356 <div align="center"><font color="#006600"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">برپایی خیمه به تاریخ30شهریور 1396 <br></font></span></font></div><div align="center"><font color="#006600"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"><img src="http://s8.picofile.com/file/8307154092/23232323232.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></span></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8307154100/ededdd.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8307154192/hjhjb.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8307154384/gfgfg.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><div align="center"><br></div></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8307154200/rggtyhngtu.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8307154284/kjkkkkkk.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8307154300/bfffbff.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8307154276/kjkjkkkk.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8307154376/erew.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8307154226/okokok.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8307154542/yhyhyh.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8307154634/DSC02478111111.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></div><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8307154750/hhghjgj.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8307154826/fgfgf.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8307154926/gfggggg.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font color="#006600"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"></span></font>