دیار من... با سلام خدمت شما بازدید کنندگان گرامی: اینجانب علی اکبر مرادی حقیقی این وبلاگ رادر تاریخ 1392/07/21 بنا نهاده ام...تا یاد و خاطره و قدمت حسن آباد ماندگار شود ... خوشحال میشم با نظرات و پیشنهادهایتان در هرچه بهتر شدن وبلاگ کمکم کنید.... **علی یارتان*** آدرس ایمیل : homvelayati@chmail.ir http://ha-abad92.mihanblog.com 2020-04-02T05:35:39+01:00 text/html 2020-02-14T08:35:18+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی جشن انقلاب 1398 http://ha-abad92.mihanblog.com/post/523 <div><b><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif">به تاریخ&nbsp;&nbsp; 1398/11/21 <br></font></b></div><div><b><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></b></div><div><b><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif">&nbsp;نماز مغرب و عشا با حضور مردم و مسئولین<br></font></b></div><div><b><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><img src="http://s6.picofile.com/file/8388149318/2020_02_10_18_05_31.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></b></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8388149326/2020_02_10_18_05_53.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8388149342/2020_02_10_18_06_05.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div align="center"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif">آغاز برنامه تلاوت قرآن با صدای آقای جندقی</font></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8388149626/2020_02_10_18_28_19.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><font size="4">خیر مقدم توسط رییس شورا اسلامی و درخواست خواسته ها</font></div><div align="center"><font size="4"><img src="http://s7.picofile.com/file/8388149642/2020_02_10_18_46_38.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4">حضور اهالی و مسئولیین</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8388149850/2020_02_10_18_26_30.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8388149876/2020_02_10_18_26_55.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8388149918/2020_02_10_18_27_14.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8388149926/2020_02_10_18_27_42.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8388149942/2020_02_10_18_27_24.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4">صحبت های آقای حمزه</font></div><div align="center"><font size="4">پدر شهید حمزه</font><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8388150376/2020_02_10_18_58_05.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><font size="4">گزارش عملکرد بخشدار مرکزی توسط بخشدار</font></div><div align="center"><font size="4"><br></font></div><div align="center"><font size="4"><img src="http://s7.picofile.com/file/8388150384/2020_02_10_19_40_06.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><font size="4"></font></div></div><div align="center"><font size="4">اجرای سرود توسط نوجوانان روستا</font></div><div align="center"><font size="4"><img src="http://s6.picofile.com/file/8388150392/2020_02_10_19_26_55.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8388150418/2020_02_10_19_28_47.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="5">اجرای دکلمه توسط خانم مرادی حقیقی</font></div><div align="center"><font size="5"><br></font></div><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8388151092/2020_02_10_19_48_20.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4">گزارش فعالیت دهداری توسط دهدار محترم</font></div><div align="center"><font size="4"><br></font></div><div align="center"><font size="4"><img src="http://s6.picofile.com/file/8388151234/2020_02_10_19_50_17.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4">&nbsp;و پذیرایی<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8388151326/2020_02_10_19_50_30.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8388151400/2020_02_10_19_51_03.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8388151434/2020_02_10_19_51_23.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8388151450/2020_02_10_19_52_00.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3">پاسخگویی مسئولین به سوالات مطرح شده</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8388151526/2020_02_10_20_01_56.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4">اهدای جوایز&nbsp; به برندگان مسابقات ورزشی</font></div><div align="center"><font size="4"><br></font></div><div align="center"><font size="4"><img src="http://s7.picofile.com/file/8388151634/2020_02_10_20_49_03.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://s7.picofile.com/file/8388151642/2020_02_10_20_52_09.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8388151968/2020_02_10_20_52_23.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4">ودر پایان تقدیر از امام جماعت روستا</font></div><div align="center"><font size="4"><img src="http://s7.picofile.com/file/8388151734/2020_02_10_20_52_34.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><font size="4"><br></font></div><div align="center"><font size="4"><img src="http://s6.picofile.com/file/8388151750/2020_02_10_20_53_08.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="center"><font size="4"></font></div><div><br></div> text/html 2020-02-07T07:30:26+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی گل وگیاه کسری http://ha-abad92.mihanblog.com/post/522 <div><img src="http://s7.picofile.com/file/8387395092/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B1%DB%B2%DB%B4_%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B9%DB%B0%DB%B8.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8387395100/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B1%DB%B2%DB%B4_%DB%B1%DB%B2%DB%B1%DB%B2%DB%B1%DB%B7.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s7.picofile.com/file/8387395118/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B1%DB%B2%DB%B4_%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B9%DB%B3%DB%B9.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8387395142/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B1%DB%B2%DB%B4_%DB%B1%DB%B2%DB%B1%DB%B2%DB%B3%DB%B1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>و مدیریت با اخلاق و خوش ذوق گلخانه</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b><img src="http://s6.picofile.com/file/8387395176/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B1%DB%B2%DB%B4_%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B8%DB%B2%DB%B4.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></b></font></div><br> text/html 2020-01-08T05:58:09+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی شهادت سردار سرافراز حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد. http://ha-abad92.mihanblog.com/post/520 <div align="center"><img alt="Image result for حاج قاسم&quot;" class="n3VNCb" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Qasem_Soleimani_with_Zolfaghar_Order.jpg/1200px-Qasem_Soleimani_with_Zolfaghar_Order.jpg" data-noaft="1" style="width: 283.333px; height: 425px; margin: 0px;"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" color="#990000"><b>شهادت شهید والامقام سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی را به تمام هم ولایتی های&nbsp; عزیز تسلیت عرض می نماییم</b></font></div> text/html 2020-01-07T14:46:27+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی در حاشیه پاییز حسن آباد http://ha-abad92.mihanblog.com/post/519 <div><br></div><div><img src="http://s7.picofile.com/file/8384255776/IMG_20200105_231053_831.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8384255784/IMG_20200105_231050_378.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8384255792/IMG_20200105_231047_271.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8384255800/IMG_20191224_081754_945.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><br> text/html 2020-01-07T14:31:40+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی عمران و آبادانی حسن آباد http://ha-abad92.mihanblog.com/post/518 <div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8384167000/2019_12_29_16_22_58_1_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8384167018/2019_12_29_16_24_10_1_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8384167034/2019_12_29_16_25_11.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://s6.picofile.com/file/8384167042/2019_12_29_16_39_05_1_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s7.picofile.com/file/8384167050/2019_12_29_16_39_11_1_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s7.picofile.com/file/8384167600/2019_12_27_10_04_37_1_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><br> text/html 2019-12-08T18:33:42+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی نمایشگاه توانمندی ها ی روستایی http://ha-abad92.mihanblog.com/post/517 <div><img src="http://s7.picofile.com/file/8381134368/IMG_20191130_181222_211.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div align="center"><font size="5">نمایشگاه توانمندی و تولیدات روستایی <br></font></div><div align="center"><font size="5">شهرستان سمنان</font></div><div align="center"><font size="5">در سالن شهید شاطری سمنان</font></div><div align="center"><font size="5">با حضور مسئولین&nbsp; و روستاهای بخش مرکزی <br></font></div><div align="center"><font size="5">برگزار گردید.</font></div><div align="center"><font size="5"></font><br></div><div align="center"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><font size="3"><b>نبات شهد روستا&nbsp; </b><br></font></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8381134418/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B1%DB%B2%DB%B5_%DB%B1%DB%B8%DB%B4%DB%B1%DB%B5%DB%B5.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div align="center"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><b><font size="4">سفال مجید</font></b><br></div><div><br></div><div><img src="http://s7.picofile.com/file/8381134434/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B1%DB%B2%DB%B5_%DB%B1%DB%B8%DB%B4%DB%B2%DB%B0%DB%B4.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><font size="4">گل و گیاه کسری<br></font></b></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8381134442/IMG_20191130_181241_281.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><font size="3">در این نمایشگاه گل و گیاه کسری و مجسمه مجید که توسط مجید مرادی حقیقت ساخته شده و نبات شهد روستا ورشته پلویی و آشی به نمایش گذاشته شد.<br></font></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s7.picofile.com/file/8381134492/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B1%DB%B2%DB%B5_%DB%B1%DB%B8%DB%B5%DB%B6%DB%B4%DB%B8.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8381134518/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B1%DB%B2%DB%B5_%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B3%DB%B4%DB%B4.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div align="center"><font size="4">در روز دوشنبه که میزبان حسن آباد بود مسابقاتی انجام شد و در پایان از حاضران با چای آتیشی و گل و شیرینی پذیرایی شد.</font></div><div align="center"><font size="4"></font><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8381134534/IMG_20191130_181235_474.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s7.picofile.com/file/8381134542/IMG_20191130_181238_315.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s7.picofile.com/file/8381134584/IMG_20191130_181246_447.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s7.picofile.com/file/8381134592/IMG_20191130_181250_919.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><br> text/html 2019-11-06T09:10:42+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی درگذشت مرحوم کربلایی حاج حسین عرب حسن ابادی http://ha-abad92.mihanblog.com/post/516 <img src="http://s6.picofile.com/file/8377405068/IMG_20191105_201144_915.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2019-10-31T06:39:48+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی زیارت عاشورا .امامزاده مدرک http://ha-abad92.mihanblog.com/post/515 <div><img src="http://s6.picofile.com/file/8377703200/852.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8377703226/49764.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s7.picofile.com/file/8377703242/33333.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8377703268/022020.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8377703276/222222.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8377703300/3113313131.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s7.picofile.com/file/8377703318/97799797.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8377703334/46.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8377703350/2011.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s7.picofile.com/file/8377703368/55555.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><br> text/html 2019-10-31T06:38:45+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی پخت حلیم نذری... http://ha-abad92.mihanblog.com/post/514 <div><img src="http://s6.picofile.com/file/8377700750/2222.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8377700768/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B6_%DB%B2%DB%B1%DB%B5%DB%B4%DB%B0%DB%B8.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><br> text/html 2019-10-31T06:36:13+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی مراسم شهادت حضرت رسول(ص) و امام حسن مجتبی(ع) http://ha-abad92.mihanblog.com/post/513 <div><img src="http://s6.picofile.com/file/8377699318/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B6_%DB%B1%DB%B8%DB%B5%DB%B8%DB%B4%DB%B6.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><img src="http://s7.picofile.com/file/8377699350/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B6_%DB%B1%DB%B8%DB%B5%DB%B8%DB%B3%DB%B5.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s7.picofile.com/file/8377699384/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B6_%DB%B1%DB%B8%DB%B5%DB%B9%DB%B2%DB%B0.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s7.picofile.com/file/8377699392/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B6_%DB%B1%DB%B8%DB%B5%DB%B9%DB%B0%DB%B9.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8377699418/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B6_%DB%B1%DB%B8%DB%B5%DB%B9%DB%B4%DB%B5.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8377699434/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B6_%DB%B1%DB%B8%DB%B5%DB%B9%DB%B3%DB%B5.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8377699468/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B6_%DB%B1%DB%B8%DB%B5%DB%B9%DB%B5%DB%B2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8377699484/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B6_%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B0%DB%B1%DB%B4.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8377699500/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B6_%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B0%DB%B4%DB%B1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s7.picofile.com/file/8377699518/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B6_%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B1%DB%B1%DB%B4.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><br> text/html 2019-10-31T06:33:59+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی پخت سمنو http://ha-abad92.mihanblog.com/post/512 <div><img src="http://s6.picofile.com/file/8376771176/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B5_%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B8%DB%B1%DB%B5.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s7.picofile.com/file/8376771192/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B5_%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B7%DB%B3%DB%B2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8376771218/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B5_%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B7%DB%B5%DB%B3.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><br> text/html 2019-10-31T06:09:16+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی بارش باران پاییزی و جاری شدن سیل http://ha-abad92.mihanblog.com/post/511 <div align="center"><font size="6" face="courier new,courier,monospace"> 4ابان ماه1398<img src="http://s6.picofile.com/file/8376770518/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B5_%DB%B1%DB%B1%DB%B5%DB%B6%DB%B2%DB%B5.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><font size="6" face="courier new,courier,monospace"><br></font></div><div align="center"><font size="6" face="courier new,courier,monospace"><img src="http://s7.picofile.com/file/8376770526/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B5_%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8376770542/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B5_%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B4%DB%B2%DB%B6.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8376770550/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B5_%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B0%DB%B5%DB%B7.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8376770576/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B6_%DB%B1%DB%B4%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8376770618/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B6_%DB%B1%DB%B4%DB%B1%DB%B4%DB%B2%DB%B2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8376770650/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B6_%DB%B1%DB%B4%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B3.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8376770676/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B6_%DB%B1%DB%B4%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2019-10-29T09:26:00+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی در گذشت مرحوم حاج حسن باصری http://ha-abad92.mihanblog.com/post/510 <img src="http://s6.picofile.com/file/8376587576/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B6_%DB%B2%DB%B1%DB%B5%DB%B1%DB%B4%DB%B8.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2019-10-22T05:27:41+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی مراسم اربعین حسینی .... http://ha-abad92.mihanblog.com/post/509 <div><img src="http://s6.picofile.com/file/8375870918/Picto_1571653839875.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div><br></div><div><img src="http://s7.picofile.com/file/8375870926/Picto_1571653866822.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div><br></div><div><img src="http://s7.picofile.com/file/8375870934/Picto_1571653926017.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div><br></div><div><img src="http://s7.picofile.com/file/8375870950/Picto_1571653807450.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div><br></div><div><img src="http://s7.picofile.com/file/8375870976/Picto_1571653775338.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div><br></div><div><img src="http://s7.picofile.com/file/8375871000/Picto_1571653747851.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8375871018/Picto_1571653661067.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div><br></div><div><img src="http://s7.picofile.com/file/8375871026/Picto_1571653721631.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8375871034/Picto_1571653689648.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><img src="http://s7.picofile.com/file/8375871042/Picto_1571600722913.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div><br></div><div><img src="http://s7.picofile.com/file/8375871050/Picto_1571600674473.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><img src="http://s7.picofile.com/file/8375871068/Picto_1571600820614.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div><br></div><div><img src="http://s7.picofile.com/file/8375871076/Picto_1571600783127.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8375871100/Picto_1571600931182.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8375871126/Picto_1571600881316.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8375871134/Picto_1571601005018.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div><br></div><div><img src="http://s7.picofile.com/file/8375871150/Picto_1571653634038.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div><br></div><div><img src="http://s6.picofile.com/file/8375871176/Picto_1571600962916.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><br> text/html 2019-10-12T08:01:21+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی درگذشت مرحوم کربلایی سید ابراهیم حسن آبادی http://ha-abad92.mihanblog.com/post/508 <img src="http://s3.picofile.com/file/8374997850/IMG_20191012_111155_771.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline">