دیار من... با سلام خدمت شما بازدید کنندگان گرامی: اینجانب علی اکبر مرادی حقیقی این وبلاگ رادر تاریخ 1392/07/21 بنا نهاده ام...تا یاد و خاطره و قدمت حسن آباد ماندگار شود ... خوشحال میشم با نظرات و پیشنهادهایتان در هرچه بهتر شدن وبلاگ کمکم کنید.... **علی یارتان*** آدرس ایمیل : homvelayati@chmail.ir http://ha-abad92.mihanblog.com 2019-08-15T12:37:06+01:00 text/html 2019-08-11T02:02:41+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی درگذشت حاجیه خانم سادات محمدی حسن آبادی http://ha-abad92.mihanblog.com/post/489 <div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/8369333976/IMG_20190810_164040_851.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div align="center"><br></div><div align="center">روحش شاد<br></div> text/html 2019-08-11T01:57:06+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی برداشت بزرگترین خوشه انگور روستا http://ha-abad92.mihanblog.com/post/488 <div><img src="http://s5.picofile.com/file/8369333876/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B8%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B3%DB%B5%DB%B9.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div><br></div><div>#خداقوت_دستمریزاد</div><div>#باغتان آباد<br></div><br> text/html 2019-07-26T04:53:00+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی مراسم زیارت عاشورا بیاد مرحوم حاج امیر عرب حسن آبادی http://ha-abad92.mihanblog.com/post/487 <div><img src="http://s8.picofile.com/file/8367856300/IMG_20190725_131449_957.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8367856334/Picto_1564127182592.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8367856368/Picto_1564127224138.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8367856376/Picto_1564127277371.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8367856392/Picto_1564127309724.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8367856434/Picto_1564127333220.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><img src="http://s9.picofile.com/file/8367856468/Picto_1564127356640.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8367856492/Picto_1564127395044.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak">مراسم زیارت عاشورا <br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak">بیاد مرحوم حاج امیر عرب حسن آبادی</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak">1398/05/03<br></font></div><br> text/html 2019-07-09T10:38:50+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی باغ های اباد روستا http://ha-abad92.mihanblog.com/post/486 <div><img src="http://s9.picofile.com/file/8366157050/IMG_20190511_102247_007.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8366157076/IMG_20190511_102244_999.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://s9.picofile.com/file/8366157084/IMG_20190511_102242_076.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://s9.picofile.com/file/8366157092/IMG_20190511_102240_505.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://s8.picofile.com/file/8366157118/IMG_20190511_102254_185.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://s8.picofile.com/file/8366158050/IMG_20190511_102250_946.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://s8.picofile.com/file/8366158068/IMG_20190511_102248_396.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><br> text/html 2019-07-06T06:09:51+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی درگذشت مرحوم عبدالحسین مرادی حقیقت http://ha-abad92.mihanblog.com/post/485 <div><img src="http://s9.picofile.com/file/8365789884/IMG_20190706_150015_960.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">روحش شاد و یادش گرامی</font><br></div><br> text/html 2019-06-25T02:26:53+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی اسفالت خیابان های شهرک روستا http://ha-abad92.mihanblog.com/post/484 <div><img src="http://s8.picofile.com/file/8364681426/IMG_20190624_153517_415.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8364681468/IMG_20190624_153509_174.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8364681484/IMG_20190624_153458_028.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8364681500/IMG_20190624_153531_313.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8364681518/IMG_20190624_153524_073.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2019-06-14T06:35:52+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی خسارت سیل به پل اسماعیل اباد http://ha-abad92.mihanblog.com/post/483 <div><font size="4"><b>عکس های قبل و بعد از تخریب پل <br></b></font></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s4.picofile.com/file/8363540192/Picto_1560000190190.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s4.picofile.com/file/8363540176/Picto_1560000168203.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s4.picofile.com/file/8363540226/Picto_1560000217167.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s5.picofile.com/file/8363540250/Picto_1560000247284.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></div><div><img src="http://s5.picofile.com/file/8363540368/pixlr_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B6%DB%B0%DB%B9%DB%B2%DB%B2%DB%B3%DB%B4%DB%B3%DB%B2%DB%B4%DB%B7%DB%B9.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2019-06-04T17:04:56+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی عید فطر 1398 http://ha-abad92.mihanblog.com/post/482 <div align="center"><span dir="RTL" style="font-size:26.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font size="5"><span style="mso-spacerun:yes"> </span><font face="Mihan-Nassim"><b><font size="6">عیدتون مبارک عبادات قبول درگاه حق</font></b><br></font></font></span></div><div><span dir="RTL" style="font-size:26.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><br></font></font></span></div><div><span dir="RTL" style="font-size:26.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font size="5"><font face="Mihan-Nassim">در سالهای قبل همزمان با طلوع افتاب اهالی اول به مزار رفته وطلب مغفرت برای اموات نموده<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>و هر کس به فرا خورحال خرما .حلوا و...بر سر مزار عزیزانشان می اوردند بعد از فاتحه خوانی اهالی انرا در ضلع جنوبی قبرستان در یک سفره بزرگتر جمع وبین ایتام /بیوه زن /حمامی ...تقسیم می کردند.</font></font></span><font size="5" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt; line-height: 115%;" align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><span dir="RTL" style="font-size: 26pt; line-height: 115%;" lang="FA"><b><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>سپس به نماز عیدرفته بعد از نمازبه منزل کسانی که نو عید دارند می رفتند،بعد به سراغ پیران و فامیلها وارزوی قبولی طاعات وعبادات را از خدا خواستار می شدند</b><span style="mso-spacerun:yes"><b> <br></b></span></span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt; line-height: 115%;" align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><span dir="RTL" style="font-size: 26pt; line-height: 115%;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"><b><img src="http://s3.picofile.com/file/8362963218/Picto_1559999987015.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></b><span dir="RTL" style="font-size: 26pt; line-height: 115%;" lang="FA">چند سالی بود که بعلت کمی جمعیت نمازعید<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>در روستا اقامه نمیشد؛ در دهه هشتاد با همفکری مدیر وبلاگ واقای رضا عرب از حجت الاسلام حسن ابادی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>دعوت شد<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>و این فریضه دو باره احیا شد<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>وتا کنون نیز ادامه دارد.<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; <br></span></span></span></span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt; line-height: 115%;" align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><span dir="RTL" style="font-size: 26pt; line-height: 115%;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"><span dir="RTL" style="font-size: 26pt; line-height: 115%;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"><img src="http://s4.picofile.com/file/8362963234/Picto_1559999966356.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></span></span></span></span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt; line-height: 115%;" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt; line-height: 115%;" align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/8362963292/Picto_1560000015756.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt; line-height: 115%;" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt; line-height: 115%;" align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8362963326/Picto_1560000075985.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt; line-height: 115%;" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt; line-height: 115%;" align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/8362963342/Picto_1560000052252.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt; line-height: 115%;" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt; line-height: 115%;" align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/8362963392/Picto_1560000111228.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt; line-height: 115%;" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt; line-height: 115%;" align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/8362963434/Picto_1560000143470.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt; line-height: 115%;" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt; line-height: 115%;" align="center"><br><font size="5" face="Mihan-Nassim"><span dir="RTL" style="font-size: 26pt; line-height: 115%;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"><span dir="RTL" style="font-size: 26pt; line-height: 115%;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"></span></span></span></span></font></p> text/html 2019-06-04T06:29:22+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی بارش شدید باران و جاری شدن سیل http://ha-abad92.mihanblog.com/post/481 <div><img src="http://s5.picofile.com/file/8362610818/Picto_1559557968889.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s4.picofile.com/file/8362610834/Picto_1559558005653.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s3.picofile.com/file/8362610850/Picto_1559558029326.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s3.picofile.com/file/8362610876/Picto_1559558061598.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s3.picofile.com/file/8362610884/Picto_1559558093966.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s3.picofile.com/file/8362610900/Picto_1559558133392.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s4.picofile.com/file/8362610926/Picto_1559558179720.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s4.picofile.com/file/8362610950/Picto_1559558205387.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s4.picofile.com/file/8362610976/Picto_1559558231082.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s5.picofile.com/file/8362611018/Picto_1559558261356.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">یک دهانه پل پنج متری حد فاصل روستای حسن‌آباد و اسماعیل‌آباد دچار خسارت شد.</div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">مسدود شدن موقت جاده دسترسی به سیلو و روستای حسن آباد.</div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">تخریب و آسیب دیدن جاده اسفالتی حسن آباد<br></div> text/html 2019-05-31T05:58:37+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی آیین سفره های افطاری(شب بیست و سوم ماه رمضان) http://ha-abad92.mihanblog.com/post/479 <div><img src="http://s9.picofile.com/file/8362170526/47.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8362170534/62.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8362170568/158.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8362170576/21212.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8362170626/32.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8362170650/142.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8362170684/745.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8362170718/5212.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8362170726/6333.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8362170776/741.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8362170800/225.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8362170826/656.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8362170842/41.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><br> text/html 2019-05-27T08:01:35+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی آیین سفره های افطاری(شب بیست و یکم ماه رمضان) http://ha-abad92.mihanblog.com/post/478 <div><img src="http://s9.picofile.com/file/8361796026/1_1_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8361796084/1_2_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8361796126/1_3_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8361796142/1_5_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8361796234/1_6_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8361796250/1_10_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8361796268/1_15_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8361796276/1_14_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8361796284/1_24_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8361796300/1_19_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8361796318/1_12_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8361796350/1_4_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8361796384/1_7_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8361796400/1_20_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://s9.picofile.com/file/8361796418/1_22_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8361796434/1_25_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8361796450/1_30_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8361796492/1_11_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8361796542/1_8_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8361796600/1_17_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8361796650/1_23_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://s9.picofile.com/file/8361796676/1_29_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8361796700/1_28_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8361796718/1_27_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8361796784/1_26_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8361796818/1_21_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8361796834/1_9_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://s9.picofile.com/file/8361796868/1_13_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8361796918/1_18_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" color="#006600"><span style="background-color: rgb(102, 255, 153);"><font size="5">التماس دعا داریم</font></span></font><br></div> text/html 2019-05-27T06:48:02+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی آیین سفره های افطاری.(شب نوزدهم ماه رمضان) http://ha-abad92.mihanblog.com/post/477 <div align="center"> <div><br></div><div align="center"> <font size="5" face="Mihan-Nassim"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">ایین ماه مبارک رمضان در روستای حسن اباد </font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim">با شروع ماه مبارک رمضان مردم سعی می کنند با افطاری دادن در ثواب بی شمار ان شریک باشن انها با گستردن سفره در مسجد از مهمانان این ماه پذیرایی می کنند&nbsp; بعد افطاری، نماز جماعت اقامه می شود سپس جز خوانی انجام می گردد</font></div><font size="5" face="Mihan-Nassim"></font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"> قبل از دهه چهل توسط ملاهای محلی(مرحوم حاج نادعلی وحاج گلعلی حسن ابادی)جوشن کبیر _هزار و یک نام _انجام می شد .</font><br><font size="5" face="Mihan-Nassim">بعد از فوت این مرحومین این کار توسط با سوادان روستا از دهه شصت بصورت کنار هم نشستن انجام می شود وهر کدام یک یا چند صحفه قران یا چند بند از دعای هزار ویک نام را می خوانند وبه خود فوت می کنند&nbsp; واعتقاد دارند که این کار باعث از بین رفتن گناهانشان می گردد</font><br><font size="5" face="Mihan-Nassim">بعد از هزار یک نام صحف قرآن را بر سر می گیرنند این شب زنده داری تا نزدیکی های سحر ادامه دارد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><img src="http://s9.picofile.com/file/8361789992/2020_05_04_13_05_35.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8361790000/2020_05_04_19_17_35.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8361790042/2020_05_04_18_51_47.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8361790050/2020_05_04_13_05_49.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8361790084/2020_05_04_20_01_52.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8361790092/2020_05_04_18_50_24.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8361790100/2020_05_04_19_36_00.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8361790118/8888.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8361790168/222.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8361790184/2020_05_04_20_29_13.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8361790192/2020_05_04_20_29_28.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8361790500/2651465.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8361790242/2222.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://s9.picofile.com/file/8361790284/2020_05_04_20_29_35.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8361790318/2020_05_04_21_22_00.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8361790334/2020_05_04_21_22_09.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8361790350/6666.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8361790376/3323.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://s8.picofile.com/file/8361790400/3232.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://s8.picofile.com/file/8361790468/154151.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8361790476/99999.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8361790484/84854.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font size="5" face="Mihan-Nassim"></font></div> text/html 2019-05-24T09:05:50+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی آیین سفره های افطاری http://ha-abad92.mihanblog.com/post/476 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> 31اردیبهشت&nbsp;&nbsp; 1398</font><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://s9.picofile.com/file/8361504568/12222222.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8361504576/1222.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8361504600/41111.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8361504626/452.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8361504650/111444.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8361504700/00001222.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8361504718/120.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8361504776/410.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8361504800/110.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8361504834/1111.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8361504868/421.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8361504918/4120.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8361504968/0000000.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://s9.picofile.com/file/8361504984/1201.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8361505000/123000.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font face="Mihan-IransansBold"></font></div> text/html 2019-05-23T09:21:59+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی آیین سفره های افطاری... http://ha-abad92.mihanblog.com/post/475 <div align="center"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> 29 اردیبهشت 1398<br></font></div><div align="center"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://s8.picofile.com/file/8361417942/2020_04_29_20_02_04.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8361417976/2020_04_29_20_13_26.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8361418018/2020_04_29_20_03_09.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8361418034/2020_04_29_20_25_57.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8361418050/2020_04_29_20_27_11.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8361418084/2020_04_29_20_27_22.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8361418092/2020_04_29_20_27_41.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8361418134/2020_04_29_20_06_48.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></div> text/html 2019-05-16T05:06:52+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی عملیات زیرسازی و آسفالت کوچه های شهرک http://ha-abad92.mihanblog.com/post/474 <div><img src="http://s9.picofile.com/file/8360631134/IMG_20190511_102135_912.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8360631200/IMG_20190511_102151_879.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8360631234/IMG_20190511_102153_516.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8360631268/IMG_20190511_102150_069.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8360631300/IMG_20190511_102147_241.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8360631342/IMG_20190511_102143_689.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8360631384/IMG_20190511_102145_769.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8360631392/IMG_20190511_102142_200.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8360631418/IMG_20190511_102137_862.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><br>