دیار من... با سلام خدمت شما بازدید کنندگان گرامی: اینجانب علی اکبر مرادی حقیقی این وبلاگ رادر تاریخ 21/07/92 بنا نهاده ام...تا یاد و خاطره و قدمت حسن آباد ماندگار شود ... خوشحال میشم با نظرات و پیشنهادهایتان در هرچه بهتر شدن وبلاگ کمکم کنید.... **علی یارتان*** آدرس ایمیل : homvelayati@chmail.ir http://ha-abad92.mihanblog.com 2017-08-22T23:08:47+01:00 text/html 2017-08-17T05:34:48+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی چهلمین روز درگذشت کربلایی نرگس مرادی حقیقی http://ha-abad92.mihanblog.com/post/352 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303786900/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B8_%DB%B1%DB%B3_%DB%B2%DB%B3_%DB%B4%DB%B0_%DB%B4%DB%B1.jpg" alt=""> text/html 2017-08-17T01:50:28+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی شترداری http://ha-abad92.mihanblog.com/post/351 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303763934/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B8_%DB%B1%DB%B3_%DB%B2%DB%B3_%DB%B4%DB%B4_%DB%B1%DB%B0.jpg" alt=""> <div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303763942/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B8_%DB%B1%DB%B3_%DB%B2%DB%B3_%DB%B4%DB%B3_%DB%B3%DB%B0.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303763968/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B8_%DB%B1%DB%B3_%DB%B2%DB%B3_%DB%B4%DB%B3_%DB%B0%DB%B8.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303764000/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B8_%DB%B1%DB%B3_%DB%B2%DB%B3_%DB%B4%DB%B2_%DB%B5%DB%B3.jpg" alt=""></div> text/html 2017-08-17T01:48:00+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی مرداد ماه http://ha-abad92.mihanblog.com/post/350 <div style="text-align: center;"><b><font size="5">مرداد ماه سال 1396</font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303763626/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B8_%DB%B1%DB%B3_%DB%B2%DB%B3_%DB%B4%DB%B9_%DB%B3%DB%B9.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303763692/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B8_%DB%B1%DB%B3_%DB%B2%DB%B3_%DB%B4%DB%B9_%DB%B1%DB%B1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303763700/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B8_%DB%B1%DB%B3_%DB%B2%DB%B3_%DB%B4%DB%B8_%DB%B0%DB%B3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-07-11T00:46:36+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی درگذشت مرحومه کربلایی نرگس خاتون مرادی حقیقی http://ha-abad92.mihanblog.com/post/349 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8300196734/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B7_%DB%B0%DB%B9_%DB%B1%DB%B1_%DB%B5%DB%B4_%DB%B2%DB%B1.jpg" alt=""> text/html 2017-07-01T07:33:40+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی مراسم زیارت عاشورا http://ha-abad92.mihanblog.com/post/348 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: x-large;">مراسم زیارت عاشورا بعد از نماز مغرب و عشاء بیاد مرحوم عبدا...مرادی حقیقی</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: x-large;">8تیرماه 1396</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8299312918/photo_2017_07_01_13_43_44.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8299312942/photo_2017_07_01_13_44_00.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8299312950/photo_2017_07_01_13_44_11.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8299312976/photo_2017_07_01_13_44_07.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8299313018/photo_2017_07_01_13_44_25.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8299313042/photo_2017_07_01_13_44_19.jpg" alt=""></div> text/html 2017-06-28T07:40:43+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی نماز عید فطر 1396 http://ha-abad92.mihanblog.com/post/347 <div><br></div><div style="text-align: center;"><font size="6">پایـان ؛</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6">یک مـاه بندگی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6">یک مـاه دلدادگی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6">یک مـاه نور و روشنایی</font></div><div style="text-align: center;"><div><font size="6">یک مـاه صفا و برکت</font></div><div><font size="6">بر همگان مبـارک باد</font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8299068368/photo_2017_06_28_16_32_04.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8299068376/photo_2017_06_28_16_32_10.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8299068426/photo_2017_06_28_16_32_14.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8299068484/photo_2017_06_28_16_32_19.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8299068518/photo_2017_06_28_16_32_42.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8299068542/photo_2017_06_28_16_32_34.jpg" alt=""></div> text/html 2017-06-28T07:28:43+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی چهلمین روز درگذشت مشهدی عبدا...مرادی حقیقی http://ha-abad92.mihanblog.com/post/346 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8299067276/photo_2017_06_25_11_55_51.jpg" alt=""> text/html 2017-06-18T04:30:28+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی مراسم افطاری شب بیست و سوم ماه رمضان http://ha-abad92.mihanblog.com/post/345 <div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">به تاریخ 27خرداد ماه 1396</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8298112126/photo_2017_06_18_13_04_30.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8298112150/photo_2017_06_18_13_03_16.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8298112168/photo_2017_06_18_13_03_08.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8298112176/photo_2017_06_18_13_03_24.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8298112184/photo_2017_06_18_13_04_25.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8298112226/photo_2017_06_18_13_04_18.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8298112242/photo_2017_06_18_13_03_37.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8298112276/photo_2017_06_18_13_04_07.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8298112300/photo_2017_06_18_13_03_31.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8298112318/photo_2017_06_18_13_03_43.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8298112326/photo_2017_06_18_13_03_49.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8298112342/photo_2017_06_18_13_04_00.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8298112392/photo_2017_06_18_13_05_10.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8298112600/photo_2017_06_18_13_05_28.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8298112426/photo_2017_06_18_13_04_35.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8298112450/photo_2017_06_18_13_04_41.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8298112476/photo_2017_06_18_13_04_48.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8298112534/photo_2017_06_18_13_04_52.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8298112584/photo_2017_06_18_13_05_00.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8298112618/photo_2017_06_18_13_05_23.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8298112626/photo_2017_06_18_13_05_33.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8298112642/photo_2017_06_18_13_05_42.jpg" alt=""></div> text/html 2017-06-18T03:36:01+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی سقاخونه... http://ha-abad92.mihanblog.com/post/344 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8298108392/photo_2017_06_08_12_40_47.jpg" alt=""><div><br></div><div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font color="#006600" size="5" face="Mihan-Koodak">وقـتـی</font></span></div><div style="text-align: center;"><font color="#006600" size="5" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><font color="#006600" size="5" face="Mihan-Koodak">آبـــ می خـوری</font></div></span><div style="text-align: center;"><font color="#006600" size="5" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><font color="#006600" size="5" face="Mihan-Koodak">بـگـو یـا حـُـســــــ ـین،</font></div></span><div style="text-align: center;"><font color="#006600" size="5" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><font color="#006600" size="5" face="Mihan-Koodak">این روزها که آبــ میبیـنی و نمـیخـوری</font></div></span><div style="text-align: center;"><font color="#006600" size="5" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><font color="#006600" size="5" face="Mihan-Koodak">بـگـو یـا ابـاالـفـضـل .</font></div></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8298108418/photo_2017_06_08_12_40_40.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8298108434/photo_2017_06_08_12_40_43.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8298108442/photo_2017_06_08_12_40_51.jpg" alt=""></div><div><br></div> text/html 2017-06-16T06:03:21+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی مراسم افطاری شب بیست و یکم ماه رمضان http://ha-abad92.mihanblog.com/post/343 <div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-IransansLight">به تاریخ 25 خرداد ماه 1396</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8297928776/12_1_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8297928792/12_6_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8297928818/12_8_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8297928868/12_4_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8297928892/12_3_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8297928900/12_2_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8297928950/12_7_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8297928992/12_5_.jpg" alt=""></div> text/html 2017-06-15T06:33:44+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی شترداری http://ha-abad92.mihanblog.com/post/342 <font size="5">خرداد 1396</font><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8297847042/photo_2017_06_14_14_18_58.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8297847084/photo_2017_06_14_14_24_57.jpg" alt=""></div> text/html 2017-06-14T05:46:37+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی گندم ... http://ha-abad92.mihanblog.com/post/341 <div><img hspace="0" border="0" align="middle" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8297749650/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B6%DB%B1%DB%B4_%DB%B1%DB%B4%DB%B4%DB%B0%DB%B1%DB%B8.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">دوستان من مثل <strong>گندم</strong>ند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">یعنی یک دنیابرکت و نعمت، نبودن شان قحطی و گرسنگی است</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">ومن چه خوشبختم که خوشه های طلائی <strong>گندم</strong> دراطرافم موج می زند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">مهربانى تان راقدر میدانم وآنرا در سیلوی جان نگهداری خواهم کرد</font></div> text/html 2017-06-14T05:34:47+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی گندمزار ... http://ha-abad92.mihanblog.com/post/340 <div class="p_head"><br><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div></div> <div class="p_content"><div style="text-align: center;"><font size="4">مثل <strong>گندم</strong> باش!!!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">زیر خاک می بَرندش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">باز می روید پُرتر،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">زیر سنگ می بَرندش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">آرد می شود پُربهاتر،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">آتش می زنندش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">نان می شود مطلوب تر،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">"ذات" باید ارزشمند باشد. &nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8297748768/photo_2017_06_14_14_18_41.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8297748776/photo_2017_06_14_14_18_46.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8297748784/photo_2017_06_14_14_18_52.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8297748818/photo_2017_06_14_14_24_52.jpg" alt=""></div></div> text/html 2017-06-14T04:34:56+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی مراسم افطاری شب نوزدهم ماه رمضان http://ha-abad92.mihanblog.com/post/339 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8297742942/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B4_%DB%B0%DB%B9_%DB%B5%DB%B3_%DB%B0%DB%B9.jpg" alt=""> <div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8297742968/photo_2017_06_14_12_50_10.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8297742992/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B4_%DB%B0%DB%B9_%DB%B2%DB%B7_%DB%B0%DB%B4.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8297743026/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B4_%DB%B0%DB%B9_%DB%B2%DB%B8_%DB%B2%DB%B6.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8297743034/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B4_%DB%B0%DB%B9_%DB%B2%DB%B7_%DB%B3%DB%B8.jpg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8297743042/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B4_%DB%B0%DB%B9_%DB%B3%DB%B2_%DB%B4%DB%B3.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8297743076/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B4_%DB%B0%DB%B9_%DB%B3%DB%B3_%DB%B1%DB%B2.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8297743092/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B4_%DB%B0%DB%B9_%DB%B2%DB%B5_%DB%B5%DB%B3.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8297743100/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B4_%DB%B0%DB%B9_%DB%B2%DB%B6_%DB%B1%DB%B3.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8297743126/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B4_%DB%B0%DB%B9_%DB%B2%DB%B9_%DB%B1%DB%B1.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8297743268/photo_2017_06_14_12_50_38.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8297743200/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B4_%DB%B0%DB%B9_%DB%B2%DB%B5_%DB%B2%DB%B8.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8297743142/photo_2017_06_14_12_50_29.jpg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8297743176/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B4_%DB%B0%DB%B9_%DB%B3%DB%B2_%DB%B2%DB%B1.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8297743234/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B4_%DB%B0%DB%B9_%DB%B3%DB%B2_%DB%B2%DB%B1.jpg" alt=""></div> text/html 2017-06-10T03:02:38+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی میلاد امام حسن (ع) مبارک http://ha-abad92.mihanblog.com/post/338 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">در نیمه‌ی ماه رمضان ماه برآمد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">سالار کریمان جهان از سفر آمد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">افطار کنید از رطبِ ذکرِ حسن جان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">چون بر علی و فاطمه زیبا پسر آمد</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8297346184/2017_06_09_20_04_01.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8297346192/2017_06_09_20_04_22.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8297346218/2017_06_09_20_04_34.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8297346242/2017_06_09_20_05_08.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8297346250/2017_06_09_21_01_12.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8297565450/12_32_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8297347326/2017_06_09_20_59_42.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8297347342/2017_06_09_21_00_08.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8297346334/2017_06_09_20_02_09.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8297346392/2017_06_09_20_02_30.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8297346450/2017_06_09_20_05_55.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8297346484/2017_06_09_20_20_39.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8297346568/2017_06_09_20_39_44.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8297346592/2017_06_09_20_39_54.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8297346650/2017_06_09_20_40_02.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8297346734/2017_06_09_20_40_22.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8297346792/2017_06_09_20_40_44.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8297346842/2017_06_09_20_40_33.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8297346900/2017_06_09_21_18_51.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8297346942/2017_06_09_21_19_03.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8297346976/2017_06_09_21_45_43.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div>