دیار من... با سلام خدمت شما بازدید کنندگان گرامی: اینجانب علی اکبر مرادی حقیقی این وبلاگ رادر تاریخ 21/07/92 بنا نهاده ام...تا یاد و خاطره و قدمت حسن آباد ماندگار شود ... خوشحال میشم با نظرات و پیشنهادهایتان در هرچه بهتر شدن وبلاگ کمکم کنید.... **علی یارتان*** آدرس ایمیل : homvelayati@chmail.ir http://ha-abad92.mihanblog.com 2018-07-19T10:00:33+01:00 text/html 2018-07-19T05:23:52+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی گوناگون2 http://ha-abad92.mihanblog.com/post/415 <div><img src="http://s9.picofile.com/file/8332162700/2018_03_27_20_10_42.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8332162726/2018_03_27_20_11_03.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8332162734/2018_03_27_20_12_05.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8332162742/2018_04_08_18_58_45.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8332163018/2018_04_08_18_58_54.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8332162750/2018_04_08_20_07_31.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8332162768/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8_%DB%B0%DB%B7_%DB%B1%DB%B4_%DB%B0%DB%B7_%DB%B0%DB%B2_%DB%B0%DB%B3.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8332162800/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8_%DB%B0%DB%B7_%DB%B1%DB%B4_%DB%B0%DB%B7_%DB%B0%DB%B2_%DB%B1%DB%B3.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8332162818/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8_%DB%B0%DB%B7_%DB%B1%DB%B4_%DB%B0%DB%B7_%DB%B0%DB%B2_%DB%B1%DB%B0.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><br> text/html 2018-07-04T14:52:57+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی سالگرد مرحومه نرگس خاتون مرادی حقیقی http://ha-abad92.mihanblog.com/post/414 <img src="http://s9.picofile.com/file/8330931776/photo_2018_07_04_13_24_04.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2018-07-03T14:56:57+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی چهلمین روز درگذشت مرحومه بتول مرادی حقیقی http://ha-abad92.mihanblog.com/post/413 <img src="http://s8.picofile.com/file/8330825500/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B7%DB%B0%DB%B2_%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B2%DB%B2%DB%B5.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2018-07-03T14:52:10+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی خداقوت... http://ha-abad92.mihanblog.com/post/412 <div><img src="http://s9.picofile.com/file/8330825076/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B6%DB%B2%DB%B9_%DB%B1%DB%B8%DB%B4%DB%B9%DB%B1%DB%B0.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8330825142/2018_04_08_18_49_28.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><br> text/html 2018-07-03T14:34:42+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی تیرماه1397 http://ha-abad92.mihanblog.com/post/411 <div><img src="http://s8.picofile.com/file/8330824592/2018_04_08_19_13_54.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8330824618/2018_04_08_19_14_43.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8330824626/2018_04_08_20_07_31.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8330824642/2018_04_08_18_58_45.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8330824668/2018_04_08_18_59_19.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8330824700/2018_04_08_19_16_04.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8330824718/2018_04_08_19_15_48.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8330824734/2018_04_08_20_05_14.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8330824742/2018_04_08_20_08_33.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8330824776/2018_04_08_20_08_06.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8330824792/2018_04_08_20_07_45.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><br> text/html 2018-06-18T06:18:05+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی نماز عید فطر 1397 http://ha-abad92.mihanblog.com/post/410 <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt; line-height: 115%;" align="center"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-size:26.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><font size="5"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><font face="Mihan-Yekan">در سالهای قبل همزمان با طلوع افتاب اهالی اول به مزار رفته وطلب مغفرت برای اموات نموده<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>و هر کس به فرا خورحال خرما .حلوا و...بر سر مزار عزیزانشان می اوردند بعد از فاتحه خوانی اهالی انرا در ضلع جنوبی قبرستان در یک سفره بزرگتر جمع وبین ایتام /بیوه زن /حمامی ...تقسیم می کردند.</font></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt; line-height: 115%;" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:26.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><b><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><font size="4" face="Mihan-IransansLight">سپس به نماز عیدرفته بعد از نمازبه منزل کسانی که نو عید دارند می رفتند،بعد به سراغ پیران و فامیلها وارزوی قبولی طاعات وعبادات را از خدا خواستار می شدند</font></b><span style="mso-spacerun:yes"><b><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font></b> <img src="http://s8.picofile.com/file/8329469518/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8_%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B5_%DB%B1%DB%B2_%DB%B0%DB%B2_%DB%B2%DB%B9.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></span></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:10.0pt;text-align:right; line-height:115%;mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:none;text-autospace: none" align="right"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:10.0pt;text-align:right; line-height:115%;mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:none;text-autospace: none" align="right"><img src="http://s8.picofile.com/file/8329469542/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8_%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B5_%DB%B1%DB%B2_%DB%B0%DB%B2_%DB%B3%DB%B4.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><span dir="RTL" style="font-size:26.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:10.0pt;text-align:right; line-height:115%;mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:none;text-autospace: none" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:26.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt; line-height: 115%;" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:26.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font size="5" face="Mihan-Yekan">چند سالی بود که بعلت کمی جمعیت نمازعید<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>در روستا اقامه نمیشد؛ در دهه هشتاد با همفکری مدیر وبلاگ واقای رضا عرب از حجت الاسلام حسن ابادی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>دعوت شد<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>و این فریضه دو باره احیا شد<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>وتا کنون نیز ادامه دارد.</font><span style="mso-spacerun:yes"><font size="5" face="Mihan-Yekan">&nbsp; </font><br></span></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:10.0pt;text-align:right; line-height:115%;mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:none;text-autospace: none" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:26.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"><img src="http://s9.picofile.com/file/8329469584/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8_%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B5_%DB%B1%DB%B2_%DB%B0%DB%B2_%DB%B3%DB%B8.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></span></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:10.0pt;text-align:right; line-height:115%;mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:none;text-autospace: none" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:26.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"><br></span></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:10.0pt;text-align:right; line-height:115%;mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:none;text-autospace: none" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:26.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"><img src="http://s8.picofile.com/file/8329469626/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8_%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B5_%DB%B1%DB%B2_%DB%B0%DB%B2_%DB%B4%DB%B3.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></span></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:10.0pt;text-align:right; line-height:115%;mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:none;text-autospace: none" align="right"><br><span dir="RTL" style="font-size:26.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"></span></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2018-06-12T08:26:03+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی مراسم افطاری و جزء خوانی قران http://ha-abad92.mihanblog.com/post/409 <div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8328999568/photo_2018_06_11_17_48_53.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://s9.picofile.com/file/8328999542/photo_2018_06_11_17_48_57.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://s8.picofile.com/file/8328999526/photo_2018_06_11_17_49_00.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8328999484/photo_2018_06_11_17_49_06.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://s8.picofile.com/file/8328999468/photo_2018_06_11_17_48_49.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://s8.picofile.com/file/8328999450/photo_2018_06_11_17_48_46.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8328999434/photo_2018_06_11_17_48_41.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://s8.picofile.com/file/8328999426/photo_2018_06_11_17_48_36.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://s9.picofile.com/file/8328999418/photo_2018_06_11_17_48_33.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8328999318/photo_2018_06_11_17_48_22.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://s9.picofile.com/file/8328999300/photo_2018_06_11_17_48_15.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://s8.picofile.com/file/8328999268/photo_2018_06_11_17_48_12.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8328999250/photo_2018_06_11_17_48_06.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><br> text/html 2018-06-09T08:30:20+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی آیین ماه مبارک رمضان در روستای حسن آباد http://ha-abad92.mihanblog.com/post/408 <div>سلام</div><div align="center"> <font size="5" face="Mihan-Nassim">ایین ماه مبارک رمضان در روستای حسن اباد </font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim">با شروع ماه مبارک رمضان مردم سعی می کنند با افطاری دادن در ثواب بی شمار ان شریک باشن انها با گستردن سفره در مسجد از مهمانان این ماه پذیرایی می کنند&nbsp; بعد افطاری، نماز جماعت اقامه می شود سپس جز خوانی انجام می گردد</font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><img src="http://s9.picofile.com/file/8328719800/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8_%DB%B0%DB%B6_%DB%B0%DB%B8_%DB%B0%DB%B3_%DB%B3%DB%B3_%DB%B1%DB%B2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><img src="http://s8.picofile.com/file/8328719818/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8_%DB%B0%DB%B6_%DB%B0%DB%B8_%DB%B0%DB%B3_%DB%B3%DB%B3_%DB%B1%DB%B6.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><img src="http://s9.picofile.com/file/8328719850/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8_%DB%B0%DB%B6_%DB%B0%DB%B8_%DB%B0%DB%B3_%DB%B3%DB%B3_%DB%B1%DB%B9.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://s8.picofile.com/file/8328719950/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8_%DB%B0%DB%B6_%DB%B0%DB%B8_%DB%B0%DB%B3_%DB%B3%DB%B3_%DB%B2%DB%B2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom">&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; قبل از دهه چهل توسط ملاهای محلی(مرحوم حاج نادعلی وحاج گلعلی حسن ابادی)جوشن کبیر _هزار و یک نام _انجام می شد .<br>بعد از فوت این مرحومین این کار توسط با سوادان روستا از دهه شصت بصورت کنار هم نشستن انجام می شود وهر کدام یک یا چند صحفه قران یا چند بند از دعای هزار ویک نام را می خوانند وبه خود فوت می کنند&nbsp; واعتقاد دارند که این کار باعث از بین رفتن گناهانشان می گردد<br>بعد از هزار یک نام صحف قرآن را بر سر می گیرنند این شب زنده داری تا نزدیکی های سحر ادامه دارد </font></div> text/html 2018-06-06T14:22:20+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی مراسم احیا شب بیست و یکم http://ha-abad92.mihanblog.com/post/407 <div><img src="http://s8.picofile.com/file/8328510584/photo_2018_06_06_14_36_01.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8328510600/photo_2018_06_06_14_36_05.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8328510618/photo_2018_06_06_14_36_25.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8328510626/photo_2018_06_06_14_36_13.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8328510634/photo_2018_06_06_14_35_47.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8328510676/photo_2018_06_06_14_35_56.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8328510684/photo_2018_06_06_14_37_37.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8328510700/photo_2018_06_06_14_37_34.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8328510718/photo_2018_06_06_14_37_53.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8328510726/photo_2018_06_06_14_37_49.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8328510734/photo_2018_06_06_14_37_46.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8328510742/photo_2018_06_06_14_37_42.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><br> text/html 2018-06-06T14:02:38+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی مراسم افطاری شب بیست و یکم ماه رمضان http://ha-abad92.mihanblog.com/post/406 <div align="center"> <font size="5" face="Mihan-Koodak">سه شنبه 15 خرداد1397<br>مصادف با 20ماه رمضان</font><font size="5" face="Mihan-Koodak"><font size="5" face="Mihan-Koodak">1439</font><img src="http://s9.picofile.com/file/8328509526/photo_2018_06_06_14_37_04.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8328509534/photo_2018_06_06_14_37_09.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8328509584/photo_2018_06_06_14_37_00.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8328509600/photo_2018_06_06_14_36_56.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8328509634/photo_2018_06_06_14_36_49.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8328509642/photo_2018_06_06_14_36_46.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8328509650/photo_2018_06_06_14_36_42.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8328509676/photo_2018_06_06_14_36_39.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8328509692/photo_2018_06_06_14_36_34.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8328509700/photo_2018_06_06_14_36_29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-06-06T13:31:57+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی سفره افطار شب پانزدهم ماه رمضان http://ha-abad92.mihanblog.com/post/405 <div><img src="http://s9.picofile.com/file/8328508426/photo_2018_06_06_17_58_52.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8328508434/photo_2018_06_06_17_58_46.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><br> text/html 2018-06-05T08:22:28+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی تکمیل نمای مسجد... http://ha-abad92.mihanblog.com/post/404 <div><img src="http://s8.picofile.com/file/8328410842/photo_2018_06_04_12_23_26.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8328410868/photo_2018_06_04_12_23_32.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8328410884/photo_2018_06_04_12_24_25.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><br> text/html 2018-06-05T07:41:57+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی مراسم افطاری شب نوزدهم ماه رمضان http://ha-abad92.mihanblog.com/post/403 <div><img src="http://s8.picofile.com/file/8328410276/photo_2018_06_04_12_23_36.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8328410292/photo_2018_06_04_12_23_42.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8328410326/photo_2018_06_04_12_23_51.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8328410334/photo_2018_06_04_12_23_57.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8328410368/photo_2018_06_04_12_24_01.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8328410376/photo_2018_06_04_12_24_06.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8328410418/photo_2018_06_04_12_24_21.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8328410434/photo_2018_06_04_12_24_10.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8328410468/photo_2018_06_04_12_24_18.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8328410476/photo_2018_06_04_12_24_14.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-05-30T06:47:36+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی درگذشت مرحومه بتول مرادی حقیقی http://ha-abad92.mihanblog.com/post/402 <div><img src="http://s8.picofile.com/file/8327878576/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B5%DB%B2%DB%B9_%DB%B2%DB%B2%DB%B1%DB%B6%DB%B4%DB%B3.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="5" face="Mihan-Koodak">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; روحش شاد و یادش گرامی</font><br></div><br> text/html 2018-05-19T08:22:15+01:00 ha-abad92.mihanblog.com علی اکبر مرادی حقیقی حلول ماه رمضان.... http://ha-abad92.mihanblog.com/post/401 <div align="center"><img style="width: 400px; height: 298px;" title="اس ام اس های جدید تبریک ماه رمضان، متن تبریک ماه رمضان" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/greeting-ramadan1-1.jpg" alt="اس ام اس حلول ماه رمضان, تبریک ماه رمضان"></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">حال و هوای ماه رمضان جور عجیبی دلنشین است ...<br>آدم یادِ کودکی اش می افتد ...<br>یادِ سادگیِ آن روزها ...<br>یک سفره ی بی ریا ،<br>یک جمع صمیمی ،<br>و یک عالمه اشتیاق و بیتابی ...<br>دلم برایِ آدم هایِ نابِ آن روزگار تنگ شده ،<br>برایِ تمامِ حالِ خوبی که داشتیم ...<br>برایِ هرچیزِ کوچکی که دنیایمان را قشنگ تر می کرد ...<br>کاش در این فرصتِ بینظیر ؛<br>خوبی هایمان را تمدید می کردیم ،<br>برایِ خدا ، خوردن یا نخوردنِ ما فرقی نمی کند ...<br>عمیق تر نگاه کنیم ...<br>رمضان ؛ تمرینِ انسانیت و بردباری است ،<br>نه تمرینِ گرسنگی ... !</font><br></div>